Quan hệ cổ đông
Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần NetNam 2013 PDF. In Email
Thứ Ba, ngày 04 tháng 6 năm 2013; 09:00

Công ty cổ phần NetNam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần NetNam 2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần NetNam 2013 PDF. In Email
Thứ Ba, ngày 04 tháng 6 năm 2013; 00:00

Công ty cổ phần NetNam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần NetNam 2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 
Chương trình dự kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 PDF. In Email
Thứ Ba, ngày 04 tháng 6 năm 2013; 00:00

Công ty cổ phần NetNam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Chương trình dự kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 
THÔNG BÁO: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 PDF. In Email
Thứ Tư, ngày 12 tháng 12 năm 2012; 10:31
Công ty cổ phần NETNAM xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về

Công ty cổ phần NetNam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo về việc Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 
Chương trình dự kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 PDF. In Email
Thứ Tư, ngày 13 tháng 6 năm 2012; 12:09
Công ty cổ phần NetNam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Chương trình dự kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.
 
Trang 1 of 4

Dịch vụ hỗ trợ