Công ty Cổ Phần NetNam

Địa chỉ: Nhà 2A-2B Khu Công nghệ Nghĩa Đô,Viện Khoa Học & Công Nghệ Việt Nam

18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (+84)-4-37564907

Fax: (+84)-4-37561888

Website: http://www.netnam.vn

Sơ đồ chỉ dẫn tới văn phòng chính công ty :

bandoE


Vui lòng gửi cho chúng tôi để biết thêm chi tiết:


Các trường trong dấu (*) là yêu cầu nhập
 
 
 
 
 

Bạn cóký tự còn lại.
 


 

Dịch vụ hỗ trợ