No valid database connection Can't create/write to file '/tmp/#sql_736_0.MYI' (Errcode: 28) SQL=SELECT * FROM ( SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-09-23 22:07:20' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-09-23 22:07:20' ) AND s.id > 0 AND a.id != 187 AND a.created > '2011-04-06 02:21:10' AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND cc.id=57 AND a.id NOT IN (0,691,665,609,604,590) AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.created ASC limit 6) as b ORDER by b.created DESC
So sánh dịch vụ SSL giữa các CA Quốc tế
Thứ Tư, ngày 06 tháng 4 năm 2011; 09:21    In

Một số các tiêu chí so sánh như:  Độ tin cậy, Dấu hiệu bảo mật trên website, Số máy chủ hỗ trợ chứng thực, Hỗ trợ Intranet/ Localhost, Tích hợp SANs, Giảm giá với chứng thư số thời hạn nhiều năm, Tư vấn triển khai, cài đặt, ...

Chi tiết xem tại đây

 

 

Độ tin cậy
........................
Tin liên quan:
Tin cũ hơn:
..................................
Lần cập nhật cuối ( Thứ Sáu, ngày 01 tháng 6 năm 2012; 14:58 )