No valid database connection Can't create/write to file '/tmp/#sql_736_0.MYI' (Errcode: 28) SQL=SELECT * FROM ( SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-09-23 21:43:30' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-09-23 21:43:30' ) AND s.id > 0 AND a.id != 184 AND a.created > '2011-04-06 02:09:32' AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND cc.id=58 AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.created ASC limit 6) as b ORDER by b.created DESC
Quy trình đăng ký
Thứ Tư, ngày 06 tháng 4 năm 2011; 09:09    PDF. In Email
• Quý khách hàng xem thông tin sản phẩm trên website http://www.netnam.vn, liên hệ đặt hàng qua điện thoại 04- 37563888 – 0904 86 27 86

• NetNam gửi hợp đồng và mẫu đăng ký sử dụng chứng thư theo chuẩn CA tới hòm thư của Quý Khách hàng (hoặc khách hàng có thể download mẫu trên website http://www.netnam.vn)

• Quý khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết và gửi cho NetNam

• Hai bên làm thủ tục ký hợp đồng.

• Globalsign sẽ gửi thư xác nhận đơn hàng cho quý khách hàng ngay sau đó.

• Sau khi nhận được thư xác nhận đơn hàng từ Globalsign, Quý khách hàng thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho NetNam.

• Thời gian để Globalsign tiến hành quá trình xác minh doanh nghiệp.

• Globalsign sẽ cấp chứng thư sau khi quá trình xác minh hoàn tất.

• Khách hàng cài đặt chứng thư số lên server

• Khách hàng backup và lưu trữ chứng thư số.

• Nghiệm thu hợp đồng.
........................
Tin cũ hơn:
..................................
 

Dịch vụ hỗ trợ