Quan hệ cổ đông
Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần NetNam 2013 PDF 인쇄 E-mail
화요일, 04 JUNE 2013 09:00

Công ty cổ phần NetNam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần NetNam 2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần NetNam 2013 PDF 인쇄 E-mail
화요일, 04 JUNE 2013 00:00

Công ty cổ phần NetNam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần NetNam 2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 
Chương trình dự kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 PDF 인쇄 E-mail
화요일, 04 JUNE 2013 00:00

Công ty cổ phần NetNam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Chương trình dự kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 
THÔNG BÁO: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 PDF 인쇄 E-mail
수요일, 12 12월 2012 10:31
Công ty cổ phần NETNAM xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về

Công ty cổ phần NetNam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo về việc Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 
Chương trình dự kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 PDF 인쇄 E-mail
수요일, 13 JUNE 2012 12:09
Công ty cổ phần NetNam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Chương trình dự kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Dịch vụ hỗ trợ