Thông báo chốt Danh sách cổ đông
Tuesday, 07 June 2011 16:39    PDF Print E-mail

THÔNG BÁO

Công ty Cổ phần NetNam xin gửi tới Quý vị Thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội cổ đông năm 2011. Thông tin chi tiết, Quý vị có thể xem thêm tại đây.


........................
Related news items:
Newer news items:
Older news items:
..................................
 

Dịch vụ hỗ trợ