No valid database connection Can't create/write to file '/tmp/#sql_736_0.MYI' (Errcode: 28) SQL=SELECT a.*, COUNT( b.id ) AS numitems, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug FROM jos_categories AS a LEFT JOIN jos_content AS b ON b.catid = a.id AND b.state = 1 AND ( b.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR b.publish_up <= '2018-09-21 14:11' ) AND ( b.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR b.publish_down >= '2018-09-21 14:11' ) AND b.access <= 0 WHERE a.section = 13 AND a.published = 1 AND a.access <= 0 GROUP BY a.id HAVING numitems > 0 ORDER BY a.ordering
Tin tức


CÓ KHẢ THI KHI “KHỞI NGHIỆP CÙNG PHẦN MỀM NGUỒN MỞ THỜI CMCN 4.0”?

“Các doanh nghiệp phần mềm, dịch vụ CNTT kinh doanh trên nền nguồn mở vẫn gặp nhiều thách thức, phần lớn do thị trường còn nhỏ bé, ít sự hỗ trợ từ chính sách nhà nước, và thiếu hụt nguồn nhân lực”, ông Vũ Thế Bình, CEO NetNam kiêm Phó Chủ tịch CLB Phần mền Tự do Nguồn mở Việt Nam (VFOSSA) cho biết.

Read more...
 

Dịch vụ hỗ trợ