Điều gì xảy ra trên Internet trong một phút?

[Infographic] Điều gì xảy ra trên Internet trong một phút?

Chi tiết các dữ liệu được tạo ra trên Internet trong một phút, theo thống kê từ Domo.

 

 data1minute-01-1528418653

Nguồn: VNExpress.

 

 

Dịch vụ hỗ trợ