No valid database connection Can't create/write to file '/tmp/#sql_736_0.MYI' (Errcode: 28) SQL=SELECT * FROM ( SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-09-21 14:34:06' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-09-21 14:34:06' ) AND s.id > 0 AND a.id != 671 AND a.created > '2018-03-07 02:17:20' AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND cc.id=52 AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.created ASC limit 6) as b ORDER by b.created DESC
Đã có 332,4 triệu tên miền được đăng ký trên Internet

Đã có 332,4 triệu tên miền được đăng ký trên Internet

Theo VeriSign, tính đến hết quý 4/2017, số lượt đăng ký tên miền trên Internet đạt khoảng 332,4 triệu.

 

alt

Trong quý 4/2017, tổng số đăng ký tên miền mới dạng .com và .net đạt 9 triệu

Công ty về tên miền và an ninh mạng VeriSign cho hay, tính đến hết quý 4/2017, số lượt đăng ký tên miền trên mạng Internet đạt khoảng 332,4 triệu bao gồm các các tên miền cấp cao.

Cùng đó, so với quý 3/2017, số lượt đăng ký tên miền trên toàn cầu tăng khoảng 1,7 triệu, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 0,5%. Và nếu so với cùng kỳ năm trước đó, số lượng đăng ký tên miền tăng trưởng 0,9%.
 
VeriSign cũng nêu rõ, tổng số lượt đăng ký tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 146,4 triệu trong cơ sở tên miền trong quý 4/2017, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Tính đến ngày 31/12/2017, tên miền .com đạt 131,9 triệu đăng ký, trong khi tên miền .net có tổng cộng 14,5 triệu đăng ký (riêng trong quý 4/2017, tổng số đăng ký tên miền mới dạng .com và .net đạt 9 triệu, trong khi đó con số này cùng kỳ năm trước chỉ là 8,8 triệu).
 
Verisign công bố Báo cáo Tóm tắt về tên miền để cung cấp cho người dùng Internet trên khắp thế giới những nghiên cứu phân tích và thống kê dữ liệu về ngành này.
Nguồn: ICTNews
 

Dịch vụ hỗ trợ